Podkonstrukcije

Podkonstrukcije

Podkonstrukcija brez nastanka toplotnega mostu. Sistematična. 100 % načrtovana.